Geri                                                  Anasayfa                                                   English

1

 

 

    Derginin Amacı

    Kadın/Woman 2000 -Kadın Araştırmaları Dergisi, Doğu Akdeniz Üniversitesi - Kadın Araştırmaları    

    ve Eğitimi Merkezi'nin (DAÜ-KAEM) yayın organı olup, Merkez’in amaçları doğrultusunda kadın ve toplumsal

     cinsiyet alanında farklı disiplinlerden ve disiplinler arası çalışmalara yer veren bilimsel, hakemli, iki dilli (Türkçe ve

     İngilizce) bir dergidir.

     Her yıl bir cilt oluşturan 2 sayı olarak yayımlanan Kadın/Woman 2000, kadının kamusal ve özel alandaki ISSN 1302 - 9916© emupress.          konumunu sorunlu bulan, toplumsal cinsiyet ayrımcılığını sorgulayan hukuk, sosyoloji, psikoloji, sağlık, antropoloji,

                                           siyaset bilimi, ekonomi, sanat tarihi, arkeoloji, edebiyat, felsefe ve iletişim alanlarında disiplinler arası nitelikli

                                  bilimsel makaleler yayımlar. Ayrıca kadın konusunda yapılan çalışmalarla ilgili notlar ve yayımlarla ilgili bilimsel

                                           tanıtım yazılarına yer verir.

Elektronik Yayın:

Kadın/Woman 2000 dergisinde yayınlanan tüm makalelerin özet ve tam metinlerine Expanded Academic ASAP International, Contemporary Women’s Issues, GenderWatch, MLA International Bibliography, Index Islamicus, EBSCO, Assos Index veritabanları ve indexlere olan üyeliği aracılığıyla elektronik süreli yayın olarak bu veritabanlarını kullanan kütüphanler vasıtası ile ulaşılabilemektedir

Yayın Dili

Türkçe ve İngilizcedir

 

Veritabanları: KADIN/WOMAN 2000- Kadın Araştırmaları Dergisi/Journal for Women's Studies bir çok süreli yayın veritabanı ve indexe başvurmuş ve başlıca şunlar tarafından taranmaktadır.  Contemporary Women’s Issues, Expanded Academic ASAP International, IT One File, General Reference Center, General Reference Center Gold, IT Custom, GenderWatch, MLA International Bibliography, Turkologischer Anzeiger Index Islamicus ve Asos Index.