ISSN 13029916©emupress

 

Kadın/Woman 2000,

 Journal for Women's Studies

 

Cilt/Volume 18

Sayı/Issue 2    

Aralık/ December 2017

 

 

 

 

 

 

 İηerik/Contents  

Cilt/Volume XVIII             Sayı/Issue 2                  Aralık/December 2017

Editφrden/From the Editors!

Editoryal Giriş: Feminist Paradoks: Kadınlar ve Sanatηı Kimliği

Editorial Introduction: The Feminist Paradox: Women and Artistic Identity

Misafir Editφr/Guest Editor: Ahu Antmen

Makaleler/ Articles

İkili Olmayan Cinsel Kimliklerin Ηağdaş Sanat Pratiğinde İfadesi (The Expression of Non-Binary Sexual Identities in Contemporary Art Practice)

Ebru Dede ………………………………………………………………………………………........................................................

1

Struggling, Stupendous Female Artistic Aspirations (Kadınların Sanattaki Mόcadelesi ve Muazzam Niyetleri)

Gillian M.E. Alban ……..............................................................................…………………………………………………

31

Feminist Bir Film Pratiği Olarak Geriye Kalan Filmine Bakmak: Kadın Karakterler άzerinden Bir İnceleme (A Study of a Feminist Film Titled Geriye Kalan: An Examination of Female Characters)

Gφzde Gayde Zengin….........................................................................................………………………………………

53

Seeing the Belly Dance as a Feminist Possibility? Gaze, Gender and Public Space in Istanbul (Feminist Bir Olasılık Olarak Gφbek Dansı: İstanbul’da Bakış, Cinsiyet ve Kamusal Alan)

Işıl Eğrikavuk……….……………….......................................................................................……………………..……

67

Cinsiyetli İkilemler: Şόkran Moral’ın άη Performansı (Gendered Dilemmas: Three Performances by Şόkran Moral)

Nazlı Pektaş…..……………………………………...............................................................................................……

85

Kapıları Birbirine Eklemlemek: Bir Φzgόrleşme Mekβnı Olarak Harem (Joining Door to Door: The Harem as a Space of Liberation)

Nurdan Durmaz………………………………..........................................................………………………..………………….

101

Eser Tanıtımları/Book Reviews

Elena Favilli-Francesca Cavello (2017). Asi Kızlara Uykudan Φnce Hikβyeler. Ηev. Deniz Φztok. İstanbul: Hep Kitap
(Pembe Behηetoğulları)…………...............................................……………..………………………………………..………. 113
Kadın Ηalışmaları ile İlgili Notlar ve Raporlar/Notes and Reports on Woman/Gender Studies
Bir Okuma Etkinliği: Clarissa Pinkola Estes ve Kurtlarla Koşan Kadınlar
(Nazlı Gόrlek) .............................................................................................................................................. 117
Misplaced Women? An Ongoing Interdisciplinary Project (2009-2017)

(Tanja Ostojić)..............................................................................................................................................

127