ISSN 13029916©emupress

 

Kadın/Woman 2000,

 Journal for Women's Studies

 

Cilt/Volume 18

Sayı/Issue 1    

Haziran/ June 2017

 

 

 

 

 

 

 

İçerik/Contents  

Cilt/Volume XVIII                                 Sayı/Issue 1                  Haziran/June 2017

Feminisation of Rural Work and Young Women’s Dis/empowerment: Case Study of Mountain Villages in the Western Black Sea Region of Turkey (Kırsal İşlerin Kadınlaşması ve Genç Kadınların Güçlenmesi/Güçsüzleşmesi: Türkiye Batı Karadeniz Bölgesi Dağ Köyleri Vaka Çalışması)

Miki Suzuki Him & Ayşe Gündüz Hoşgör……………………………………............................................….......................……

1

Türkiye’deki Doğrudan Yabancı Yatırımların Kadın İstihdamına Etkisi (The Effect of Foreign Direct Investment on Women’s Employment in Turkey)

İpek Tekin & Başak Gül Aktakas…….……………………………............................................................................……………………

23

Potansiyel Erkek Girişimcilerin Perspektifinden Kadın Girişimciliği (From the Perspective of Potential Man Entrepreneurs on Woman Entrepreneurship)

Umut Sanem Çitçi & Pınar Memiş Sağır……………………………..............................................................................……………

41

Rumeli’de Kadınların Çalışma Hayatındaki Yeri: Klasik Dönemden Modern Döneme (The State of Women in the Working Life in Rumelia: From Classic to the Modern Period)

Gülsüm Tütüncü & Neslihan Ünal……….…………………………............................................................................…………..……

63

Kentler Toplumsal Cinsiyetsiz Değildir: Türkiye’de Kentsel Mekânın Üretiminin Feminist Bir Eleştirisi (Cities Are Not Gender Neutral: A Feminist Critique of the Production of Urban Spaces in Turkey)

M. Murat Yüceşahin & Pınar Yazgan…..…………............................................................................…………………………..……

85

John Rawls’un Ev-içi Adalet Yaklaşımının Eleştirisi (The Critique of John Rawls’s Domestic Justice Approach)

İrem Çağlar Gürgey………………………………………...........................................................................………………..………………….

107

How Female Genital Mutilation Ruins a Life: Tashi’s Story in Possessing The Secret of Joy (Kadın Sünneti bir Hayatı Nasıl Yok Eder: Hazzın Sırrına Sahip Olmak’ta Tashi’nin Hikayesi)

Nimet Kaya Karadağ………………………..………………………………..........................................................................………..……….

127