ISSN 13029916©emupress

 

Kadın/Woman 2000,

 Journal for Women's Studies

 

Cilt/Volume 17

Sayı/Issue 2    

December/Aralık 2016

 İçerik/Contents  

Cilt/Volume XVII   Sayı/Issue 2    December/Aralık 2016

 

 

 

 

 

 

 Editörden/From the Editors!

Misafir Editörden/From the Guest Editor
Aksu Bora

 

Makaleler/ Articles


Neoliberal Ahlak ve Yoksulluk Kıskacında Batmanlı Kadınların
Mikrokredi Deneyimleri
(Women on Microcredit: Experiences of Women Trapped Between the Neoliberal Ethics and Poverty)
Original research article

Semiha Arı & Çağla Diner..................................................................................... 

1

Women Labour under the Grip of Neoliberal / Conservative Care Policies: An Assessment on Home Care Practices (Neoliberal/ Muhafazakar Evde Bakım Politikaları Kıskacında Kadın Emeği: Evde Bakım Uygulamalarının Değerlendirilmesi)
Original research article

Özge Sanem Özateş Gelmez...................................................................................

27


Poor Women at the Grip of Neoliberal Urbanism
(Neoliberal Kentleşme Kıskacında Yoksul Kadınlar)
Original research article

Burcu Hatiboğlu Eren ............................................................................................

45


Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Cinsiyet Temelli Mekânlardaki Karakteristikleri
(The Characteristics of Domestic Violence against Women on Gendered Spaces in Turkey)

Original research article

İlknur Yüksel Kaptanoğlu & M. Murat Yüceşahin................................................

 67


‘Tıbbi’ Doğuma Karşı ‘Doğal’ Doğum:  Okuyucu Yorumlarında Sezaryen Tartışmaları
(‘Medical’ Childbirth versus ‘Natural’ Childbirth: Discussions about Cesarean Section in the Readers’ Comments)

Original research article

Çağla Kubilay.........................................................................................................

85


Marissa’s Choice: Media Coverage of Yahoo CEO Marissa Mayer
(Marissa’nın Seçimi: Yahoo CEO’su Marissa Mayer’in Medyada Yer Alışı)
Type: Original research article

Karen Grandy........................................................................................................

111


Yaşam Kalitesi ve Mutluluk İlişkisi Çerçevesinde Türkiye’de Kadının Durumu
(The Conditions of Woman in Turkey in the Context of the Relationship Between Quality of Life and Happiness)
 
Original research article

Aylin Çakıroğlu-Çevik..........................................................................................

135

Neoliberalizm, Avukatlık Mesleğinin Dönüşümü ve Kadın Avukatlar (Neoliberalism, the Transformation of the Practice of Law and Women Attorneys)
Original research article
Nagehan Gürbüz Ersoy & Burcu Konakçı
...........................................................

Eser Tanıtımları/Book Reviews

 

167

Gül Özyeğin (2015). New Desires, New Selves: Sex, Love, and Piety among Turkish Youth

(Zeynep Direk)......................................................................................................

183

 

 

Cenk ÖzbayAyşecan TerzioğluYeşim Yasin (2015). Neoliberalizm ve Mahremiyet:Türkiye'de Beden Sağlık ve Cinsellik

 

(Ayşe Dayı).............................................................................................................

189