ISSN 13029916©emupress

 

Kadın/Woman 2000,

 Journal for Women's Studies

 

Cilt/Volume 17

Sayı/Issue 1    

Haziran/ June 2016

 İçerik/Contents  
Cilt/Volume XVII             Sayı/Issue 1                  Haziran/June 2016

 

 

 

 

 

 

 Editörden/From the Editors!

Misafir Editörden/From the Guest Editor
Aksu Bora

 

Makaleler/ Articles

Sexism, Class and Violence (Cinsiyet Ayrımcılığı, Sınıf ve Şiddet)Invited, original research article

Nancy Lindisfarne & Jonathan Neale.............................................................................................     

1

Neo-liberal Zamanlarda Feminist Teori:Özneye Yeni Yaklaşımlar (Feminist Theory in Neoliberal Times: New Approaches to the Subject) Type: Original research article
Elifhan Köse & Arzu Maltaş…….........................................................................................................

19

Kadını Anne Olarak Güçlendirmek? AKP’nin Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımının Şartlı Nakit Transferi (Empowering Women as Mothers? Conditional Cash Transfers and Gender Approach to AKP's Social Policy)
Type: Original research article

Meltem Yılmaz Şener...........................................................................................................................

31

Neoliberal Burdens for Women in Academy: “How Dare We Not Work” (Akademideki Kadınların Neoliberal Sıkıntıları: “Olur mu Hiç Çalışmamak”)
T
ype: Original research article

Burcu Şimşek........................................................................................................................................

 51

Toplumsal Cinsiyet ve Mekânın Karşılıklı İlişkisi: Patriyarkanın Sosyal Mekânı Örgütleyişine Dair Bir Tartışma (Gender and Space in Reciprocal Relation: A Discussion on the Structuring of Social Space by Patriarchy)
Type: Original research article
Murat Yüceşahin..................................................................................................................................

73

Representation of Women Power in TV Commercials: The Use of Super Heroes (Televizyon Reklamlarında Kadınların Güç Temsili: Süper Kahramanların Kullanımı) Type: Original research article

Nurdan Akıner & Murat Birol..................................................................................................................

103

Neoliberalism, Food and Women: A Narcissistic Culinary Culture? (Neoliberalism, Gıda ve Kadın:  Bir Narsistik Mutfak Kültürü?)Type: Original research article
Berfin Emre.........................................................................................................................................

121

Eser Tanıtımları/Book Reviews

 

Rosalind Gill & Christina Scharff (Eds.) (2011). New Femininities: Postfeminism, Neoliberalism and Subjectivity

(Gizem Ekin Çelik)................................................................................................................................

139

 

 

Aslı Vatansever & Meral GeziciYalçın (2015). Ne Ders Olsa Veririz’

 

(Mertkan Hamit)..................................................................................................................................

147