İçindekiler/Contents  

Cilt/Volume XVI                        Sayı/Issue 2          Aralık/December 2015

ISSN 13029916©emupress

 

Kadın/Woman 2000,

 Journal for Women's Studies

 

Cilt/Volume 16

Sayı/Issue 2     

Aralık/December 2015

Editörden/From the Editors!

 Makaleler/ Articles

Continuity and Change:  Cracks in Traditional Family and Gender Systems in Punjab, Pakistan (Süreklilik ve Değişim: Punjab, Pakistan'da Geleneksel Aile ve Toplumsal Cinsiyet Sistemlerindeki Çatlaklar)

Feyza Bhatti...................................................................................................................................................

Original Research Article/ Özgün Araştırma Makalesi

1

  

 

“To Overcome the Hurdles”: Locating Feminist Literary Research in 1990s’ Poland (‘Engellerin Üstesinden Gelmek’: 1990’ların Polonyasında Feminist Edebiyat Araştırmaları İncelenmesi)

 

Nina Seiler.....................................................................................................................................................

Original Research Article/ Özgün Araştırma Makalesi

23

 

 

 

 

What Can Hungarian Woman Artists Do in a Neoliberal World Order? (Macar Sanatçı Kadınlar Neoliberal Dünya Düzeninde Ne Yapabilir?)

 

Erzsébet Tatai................................................................................................................................................

Original Research Article/ Özgün Araştırma Makalesi

45

 

  

 

Kadının Eşitlik Mücadelesinde Ceza Kanunlarında Cinsel Suçlar Dönüşürken Aslında Ne Değişti? (What Did Principally Change When Sexual Crimes in Criminal Codes are Evolving in the Course of  Equality Struggle of the Women?)

 

Fahri Gökçen Taner......................................................................................................................................

Original Research Article/ Özgün Araştırma Makalesi

63

 

 

 

 

Medyada Annelik Temsilleri ve Anne Savaşları: Haftanın Annesi Yarışma Programının Analizi (Media Representations of Motherhood and Mommy Wars: Mother of the Week)

 

Emel Baştürk Akca.......................................................................................................................................

Original Research Article/ Özgün Araştırma Makalesi

91

 

 

 

 

Bu Sayıya Katkı Koyan Yazarlar/Authors of This Issue.............................................................................

113

 

Bu Sayıda Hakemlik Yapanlar/Referees of This Issue...............................................................................

114

 

Yayın İlkeleri/Notes for Contributors....................................................................................................

115