ISSN 13029916©emupress

 

Kadın/Woman 2000,

Kadın Çalışmaları Dergisi/ Journal for Women's Studies

 

Cilt/Volume 15

Sayı/Issue 2     

Aralık/December 2014

 

 

 İçindekiler/Contents

 Cilt/Volume XV           Sayı/Issue 2                  Aralık/December 2014

Editörden/From the Editors!

Makaleler/ Articles

Gender and Transnationalism in Asian Context: Transnational

Family of Taishang (Asya Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve Ulusötesicilik: Taishang’nın  Ulusötesi Ailesi)

Bih-Er Chou.....................................................................................................................................

1

 Öz/Abstract

 

Dinsel Gruplarda Kadın Odaklı Kontrol Mekanizmaları: Kadın Kadının Kurdu mu? (Women Oriented Control Mechanisims in Religious Groups: Is Woman Wolf of the Woman?)

Fatma Zehra Fidan...……………….…………………………..........................................…..…...

23

  Öz/Abstract

 

Kadın Mutfağından Dijital Hikâyeler: Ocakta Yemeğim Var (Digital Stories from Woman's Kitchen: I Have Food on the Stove)

Burcu Şimşek & Şengül İnce….........................................………....................................................

49

  Öz/Abstract

 

Eğitim Yönetiminde Kadın: Cam Tavana Medya Etkisi (Women in Educational Management: Media Effect to Glass Ceiling)

Gülay Ekren....................................................................................................................................

71

  Öz/Abstract

 

The Quest for Identity in French Women Borderland Literature (Fransız Kadın “Sınır” Edebiyatında Kimlik Arayışı)

 
Barbara Dell`Abate Çelebi.....................................................................................................

95

Öz/Abstract  
1980 Sonrası Türkiye Sinemasında Seks İşçisi Kadınların Görünümü (Sex Workers Appearence in the Turkish Cinema after 1980)
Gözde Gayde...............................................................................................................................

115

Öz/Abstract  

Eser Tanıtımları/Book Reviews

 

Luce Irigaray (2012). Meryem’in Esrarı (Le Mysterie de Marie)

(Duygu Dinçer)...............................................................................................................................

137

 

 

Kadın Çalışmaları ile ilgili Etkinlikler, Notlar ve Raporlar/ Activities, Notes, and Reports on Women’s Studies

 

Türkiye’de Eczacılık Alanında İlk Kadın Eczacılar (The First Female Pharmacists in Turkey)

(Sevgi Şar, Miray Arslan & Bilge Sözen Şahne)................................................................

141

Özet/Summary