Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1302 - 9916© emupress.

 

Kadın/Woman 2000,

Journal for Women's Studies

 

Cilt/Volume 14 Sayı/Issue 2 Aralık/December 2013

 

 

    İçerik/Contents

            

Editörden/ From the Editors

 

Makaleler/ Articles

 

Precarious Work Undermines Decent Work: Travail of Women Workers in

Unionized Hotels (Eğreti İş ve İnsana Yaraşır İşin Sekteye Uğratılması: Sendikalaşmış Otellerde

Kadın İşçilerin Ağır Çalışma Koşulları)

Divinia M. Edralin ................................................................................................................................................................

1

Özet/Abstract

 

Gender Bias in Access to Loans: A Cross Country Analysis (Krediye Ulaşmada Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Karşılaştırmalı Analiz)

 

Nezahat Küçük & Mehmet Candemir.............................................................................................

27

Özet/Abstract

 

 

 

Üniversite Öğrencisi Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet İdeolojisi ile Depresyon İlişkisi

 (The Relationship between Gender Role Ideology and Depression among Female University Students)

Olga S. Hünler........................................................................................................................................

39

Özet/Abstract

 

 

 

The Challenge of Gender Equality in the Women’s Safety Strategy Policy (2002) in Victoria, Australia (Avustralya-Viktorya’da Kadınların Güvenliği Staratejisi Politika Dokümanlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi)          

 

Alissar El-Murr............................................................................................................................

55

Özet/Abstract

 

 

 

AKP’nin Kadına Yönelik Söylem ve Politikaları: Neo- Liberalizm, Ilımlı İslam ve Kadın (AKP’s Discources and Policies againts Women: Neo-Liberalizm, Moderate İslam and Woman)    

 

Ülker Yükselbaba.....................................................................................................................................

67

Özet/Abstract  
   

Young, Enduring, and Patient: The Experiences of Female Mall Workers in İstanbul (Genç, Dayanıklı, Sabırlı: İstanbul Alışveriş Merkezleri ve Kadın Çalışanların Cinsiyetlendirilmiş Deneyimleri)

 

Ülker Sözen.................................................................................................................................................

87

Özet/Abstract  
   
Kitap Tantımı/Book Review
   

Alan Bennet (2006). The History Boys: A Play. Faber & Faber,  1st ed.

 

(Roger Mac Ginty)..................................................................................................................................