Back

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1302 - 9916© emupress.

 

Kadın/Woman 2000,

Journal for Women's Studies

 

Special Issue: Women in Space

 

Cilt/Volume 14 Sayı/Issue 1 Haziran/June 2013

 

Quest Editor: Türkan Ulusu Uraz

    İçerik/Contents

            

Editörden/ From the Editors

 

Editorial Introduction

Quest Editor: Türkan Ulusu Uraz

 

Makaleler/ Articles

 

 Woman, Home and the Question of Identity: A Critical Review of Feminist Literature

 (Kadın, Ev ve Kimliğin Sorgulanması: Feminist Yayına Eleştirel Bakış)

Didem Kılıçkıran ................................................................................................................................................................

 
Özet/Abstract  

Kanaatlerden Yoruma Mimarlık ve Kent: ‘Kısıtlanıyoruz Hayatta Eğer Cinsiyetin Bayansa’

 

Levent Şentürk........................................................................................................................................

 

Özet/Abstract

 

 

 

Femaleness, Femininity and Feminotopia: The Female Hamam as a Homosocial Space

(Kadınlık, Dişilik ve Feminotopya: Homososyal Bir Mekan Olarak ‘Kadın Hamamı’)

Burkay Pasin............................................................................................................................................

 
Özet/Abstract  
   

Marginal Female Subjectivities and Built Environment Through Household Types (Hanehalkı Türü Üzerinden Öteki Kadın Öznellikleri ve Yapılı Çevre)

 

Nilay Ünsal Gülmez...........................................................................................................................

 
Özet/Abstract  
   

Mekânın DNA’sı: Toplumsal Cinsiyetin Mekânsal Kalıplarının Sorgulanması

(The Space: An Investigation of Spatial Templates of Gender)    

 

Sevinç Alkan Korkmaz & Açalya Allmer

 
Özet/Abstract  
   

An Analysis on Workspaces of Turkish Cypriot Women Artists

 

Devrim Yücel Besim & Hacer Başarır

 
Özet/Abstract  
   
Kitap Tantımı/Book Review
   

Serazer Pekerman (2012). Film Dilinde Mahrem: Ulusötesi Sinemada Kadın ve Mekân Temsili. İstanbul: Metis

 

(Neslihan Ercan)..................................................................................................................................

 
   

Kadın Çalışmaları ile ilgili Etkinlikler, Notlar ve Raporlar/ Activities, Notes, and Reports on Women’s Studies

 
   

2011, VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Mekân ve Kültür (2011, Sixth International Cultural Studies Conference: Space and Culture)

 

(İpek Halim)