ISSN 1302 - 9916
© emupress.                                      

KADIN/WOMAN 2000

Journal for Women's Studies/Kadın Araştırmaları Dergisi                 

CWS

Eastern Mediterranean University/Doğu Akdeniz Üniversitesi

Center for Women's Studies/Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi