KADIN/WOMAN 2000 

Kadın Araştırmaları Dergisi/Journal for Women's Studies  

                                                                                           indexed by 

                 

                                                             

                                                                             

                                                                                           tarafından endekslenmektedir.

Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies, Doğu Akdeniz Üniversitesi - Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi'nin (DAÜ-KAEM) yayın organı olup, Merkez’in amaçları doğrultusunda kadın ve toplumsal cinsiyet alanında farklı disiplinlerden ve disiplinler arası çalışmalara yer veren bilimsel, hakemli, iki dilli (Türkçe ve İngilizce) bir dergidir. Her yıl bir cilt oluşturan 2 sayı olarak  yayımlanan Kadın/Woman 2000, kadının kamusal ve özel alandaki konumunu sorunlu bulan, toplumsal cinsiyet ayrımcılığını sorgulayan hukuk, sosyoloji, psikoloji, sağlık, antropoloji, siyaset bilimi, ekonomi, sanat tarihi, arkeoloji, edebiyat, felsefe ve iletişim alanlarında disiplinler arası nitelikli bilimsel makaleler yayımlar.  Ayrıca kadın konusunda yapılan çalışmalarla ilgili notlar ve yayımlarla ilgili bilimsel tanıtım yazılarına yer verir.

 

                     MAKALE ÇAĞRISI:

Toplumsal Cinsiyet ve Uluslararası İlişkiler: Kuram, Sorunlar ve Bakış Açıları

Son gönderme tarihi: 1 Eylül 2018

ISSN 1302 - 9916© emupress. 

 

 Türkçe                                English

Kadın/Woman 2000, Journal for Women's Studies is a publication of Eastern Mediterranean University - Centre for Women's Studies. It is published biannually and is a multi-disciplinary, refereed and bilingual journal (both Turkish and English) dedicated to the scholarly study of all aspects of gender and women’s issues. The articles published are primarily on topics concerning women's rights, the socio-cultural aspects and position and status of women in public and private  area, as well as particular legal issues. Articles are accepted from all disciplines such as literature, sociology, psychology, anthropology, law, political science, economics, medicine, cultural history, philosophy as well as book reviews on recent publications and news and reports on important scientific events.

 

                           CALL FOR PAPER:

Gender and International Relations: Theory, Issues and Perspectives

Deadline for submissions is September 1, 2018.

       

Elektronik Yayın:

GenderWatch, Contemporary Women’s Issues, General Academic ASAP International, IT One File, General Reference Center, General Reference Center Gold, Gale Academic OneFile, Gale General OneFile, IT Custom, MLA International Bibliography, Turkologischer Anzeiger, Index Islamicus, EBSCO, Women’s Studies International Database, Asos İndeks ve TUBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler veritabanları ve indexlere olan üyeliği aracılığıyla elektronik süreli yayın olarak bu veritabanlarını kullanan kütüphanler vasıtası ile ulaşılabilemektedir.

Editörler/Editors:

Fatma Güven Lisaniler

Hanife Aliefendioğlu

Electronic Journal:

Kadın/Woman 2000, Journal for Women’s Studies is indexed in GenderWatch, Contemporary Women’s Issues, General Academic ASAP International, Gale Academic OneFile, Gale General OneFile, IT One File, General Reference Center, General Reference Center Gold, IT Custom, MLA International Bibliography, Turkologischer Anzeiger, Index Islamicus, EBSCO, Women’s Studies International Database, Asos Index, and TUBİTAK ULAKBİM Social Sciences and Humanities Database.

.Readership: Historian, literary critics, art historians and critics, linguists, sociologists, psychologists, economist and politicians, media and communication specialists, members of academic department of studies.